Nyheder fra Allesø Gymnastik

Kontingent betaling

Her på siden kan du melde dig ind i AGF Gymnastikafdeling og betale dit kontingent. Vælg Gymnastikholdene og vælg dernæst det hold som du ønsker at deltage på. Når du vælger det vil der stå en beskrivelse af holdet, pris og hvornår det starter.

Bemærk: Første gang du skal betale dit kontingent, skal du oprette dig som bruger ved at indtaste stamoplysninger, som var du "nyt medlem". Efterfølgende får du tilsendt et password

 

 

Kontingent

Her modtages:

Betalingsbetingelser

Alle priser er opgivet i DKK inkl. dansk moms på 25%. Vi bruger sikkerhedsprotokollen SSL, som krypterer information mellem en Internet browser (kortindehaveren) og en Internet server (forretningen). Det betyder, at de oplysninger, du afgiver ved betaling med Dankort eller kreditkort, beskyttes under overførelsen fra din computer videre til os. Som krypteringsform ved elektronisk handel er SSL almindeligt udbredt og betragtes som en meget sikker løsning. På www.betaling.dk/slideshow/sslillu.htm kan du se, hvordan en SSL-betaling gennemføres.

PBS pålægger automatisk kreditkortgebyr.

 

Handelsbetingelser

Der vil som udgangspunkt være 14 dages fortrydelsesret, med mindre andet er anført i beskrivelsen om det enkelte hold/aktivitet. Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde, og kun efter aftale med den ansvarlige leder. Der kan ved online betaling kun benyttes Dankort.

Sæsonstart

skrevet d. 04-06-2024

Velkommen til gymnastik i Allesø GF

 

 

Læs hele nyheden...

 
 

Generalforsamling mandag d. 19. februar 2024 kl. 19.30

skrevet d. 19-01-2024

 

 

Allesø GF. Gymnastikafdelingen afholder generalforsamling

19.02 2024 kl. 19.30 i Allesøhallen

 

Forslag der ønskes behandlet skal indsendes senest 2 uger før.

 

  

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og stemmetællere

2) Bestyrelsens / formandens beretning

3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år.

 4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år

 5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg til afdelingens bestyrelse

a) Valg af kasserer (Charlotte Madsen)

 b) Valg af bestyrelsesmedlemmer, (Ellen Andersen), og sekretær; (Jens Peter Christiansen, ønsker ikke genvalg)

c) Valg af en suppleant (Laila Frank)

7) Valg af to revisorer (Lars Jacobsen, Jørgen Madsen)

8) Valg af revisorsuppleant (Claus Gommesen)

9) Valg af 5 repræsentanter til hovedforeningens generalforsamling + evt. 1 repræsentant for hver 50 medlemmer.

10) Eventuelt.

 

 

           

 

MØD OP OG STØT DIN AFDELING !

Læs hele nyheden...

 
 

Familiedag i AGF gymnastik afdelingen Søndag den 21. april 2024

skrevet d. 03-12-2023

Familiedag i AGF gymnastikafdelingen

Søndag den 21. april 2024

Læs hele nyheden...

 
 

Sjov Idræt om Dagen

skrevet d. 05-09-2023

Sjov Idræt om Dagen

 

Fredag kl. 10.00 - 12.00 i Allesøhallen

 

et tilbud til alle voksne, som har tid i dagtimerne.

  - Et fællesskab med andre

  - Mulighed for at spille bla. Bowls, Krolf og Curling

  - God motion, hvor ALLE kan være med

  - Mulighed for hygge og socialt samvær efter træningen

 

Vi mødes første gang fredag d. 6. oktober kl. 10-12, 

 - Husk skiftesko!

Kom og prøv et par gange inden du tilmelder dig!

Holdet kører fra 6. oktober og frem til 15.december.

Det koster kun kr. 100 

Læs hele nyheden...

 
 

Yoga holdet mangler en instruktør

skrevet d. 27-06-2022

Yoga holdet mangler en instruktør til sæson 2022 / 23

Læs hele nyheden...

 
 

Ekstraordinær generalforsamling mandag d. 30. august kl. 19.30

skrevet d. 15-08-2021

Ved vores generalforsamling d. 21. juni, var der ikke mødt nok medlemmmer op, så vi kunne få vedtaget nye vedtægter.

 

Ekstraordinær generalforsamling

 mandag d. 30. august 2021 kl. 19.30 i Allesøhallen

 

Dagsorden : 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

                  2. Nye vedtægter.

 

 

Ved en ekstraordinær kan vedtægtsændringer vedtages med simpelt flertal.

De nye vedtægter er lavet så de er tilpasset Allesø GF. s hovedafdeling.

 

Læs hele nyheden...

 
 

Vi lukker ned igen......

skrevet d. 13-01-2021

Vi følger retningslinierne og aflyser alt gymnastik, dans og yoga.

Vi håber at vi kan komme igang igen.

Der vil blive sendt nærmere ud.

 

Læs hele nyheden...

 
 

Covid-19 information til den kommende sæson start 31. august 2020

skrevet d. 16-08-2020

Vi starter sæsonen 31. august 2020 efter følgende retningslinier:

 

Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning/aktiviteten mv. 

Hvis I selv har en måtte  - tag den med.

Hvis ikke - SKAL der lægges eget håndklæde på foreningens måtte.

 

Pas ekstra godt på dig selv og dine medlemmer, og hjælp med at undgå smitte

Vi oplever en stigning af smittetrykket i Danmark. Dette dokumenterer, at COVID-19 ikke er overstået og at det derfor er utroligt vigtigt at vi fortsat følger retningslinjerne for at undgå smittespredning

Du undgår blandt andet smittespredning ved at følge de generelle retningslinjer for god hygiejne:

• vi begrænser fysisk kontakt

• vi begrænser al unødvendig fysisk kontakt til medlemmer

• vi holder 1- 2 meters afstand til andre

• vi er opmærksomme i større forsamlinger

• vi passer særligt godt på alle i risikogruppen

• vi vasker ofte hænder eller bruger håndsprit

• vi rengør jævnligt foreningens/klubbens materielle udstyr og faciliteter

• vi er ekstra opmærksomme på god hygiejne i alle lokaler

• vi bliver hjemme hvis vi har symptomer på sygdom

 

Læs hele nyheden...

 
 

Hovedgeneralforsamling i AGF d. 18.08.2020

skrevet d. 27-06-2020

Til medlemmerne i Allesø Gymnastik Forening Der indkaldes til generalforsamling i AGF hovedforeningen tirsdag den 18.8. 2020 kl. 19 i Allesøhallen.

Der indkaldes desuden til stiftende generalforsamling for ”Den Selvejende Institution Allesøhallen” tirsdag den 18. 8. 2020 umiddelbart efter generalforsamling i Allesø Gymnastik Forening.

På generalforsamlingen i hovedforeningen skal vil behandle – og om muligt vedtage – nye vedtægter for hallen og hovedforeningen. Det væsentligt nye er, at hallen bliver skilt ud fra foreningen som selvejende institution med egen bestyrelse og egne vedtægter. Grunden er dels, at kommunen ønsker en sådan adskillelse som forudsætning for tilskud, dels at det er en betingelse for, at vi har mulighed for at optage lån, som kan finansiere vores nye gulv i hallen og som kan give os mulighed for at foretage andre ønskelige / nødvendige forbedringer.

Den 18.8. 2020 afholder vi derfor både generalforsamling i hovedforeningen med bl.a. vedtægtsændringer på dagsorden, og efter det en stiftende generalforsamling for ”Den Selvejende Institution Allesø Hallen”.

Dagsorden for generalforsamlingen bliver lidt anderledes, idet vi under ”indkomne forslag” skal drøfte og forhåbentlig vedtage vedtægtsændringerne, som de er præsenteret i vedlagte forslag. Hvis ændringerne vedtages, foregår valg efter de nye vedtægter – altså uden valg til hal- og klubhusudvalg.

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i AGF den 18.8. 2020:

1) Valg af dirigent og to stemmetællere

2) Formandens beretning

3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4) Haludvalgets beretning

5) Forelæggelse af hallens regnskab til godkendelse

6) Klubhusudvalgets beretning

7) Forelæggelse af klubhusudvalgets regnskab til godkendelse

8) Indkomne forslag:

a. Ændring af foreningens vedtægter – som indebærer en adskillelse af foreningen og hallen i to selvstændige enheder (se bilag)

9) Valg (efter de nye vedtægter, hvis de bliver vedtaget) til forretningsudvalget

a) Valg af formand og sekretær (i ulige år)

b) Valg af kasserer og et medlem af forretningsudvalget (lige år)

c) Valg af en suppleant til forretningsudvalget

10) Valg af to revisorer

11) Valg af en revisorsuppleant

12) Eventuelt

Dagsorden for den stiftende generalforsamling i Den Selvejende Institution Allesø Hallen:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Drøftelse af vedtægter og afstemning

3. Valg af forretningsudvalg og 2 suppleanter.

a. Valg af formand og sekretær for to år (lige år)

b. Valg af kasserer og et medlem for et år (vælges normalt for to år i ulige år)

4. Valg af registreret / statsautoriseret revisor, evt. bemyndigelse til at bestyrelsen udpeger registreret / statsautoriseret revisor.

5. Valg af kritisk revisor og suppleant

6. Eventuelt.

Hvis de nye vedtægter for AGF ikke kan vedtages, foretages valg efter de hidtidige vedtægter og den stiftende generalforsamling bortfalder.

Bestyrelsen Poul Erik Asmussen, Allan Nissen, Jens Peter Christiansen

Læs hele nyheden...

 
 

Årets AGF er er fra Gymnastikafdelingen

skrevet d. 15-04-2014

Ved årets delegermøde for alle afdelinger i Allesø Gymnastik Forening blev Charlotte Madsen årets AGF'er.

 

I begrundelsen hed det : 

Kandidaten til årets AGF’er  2014, er en person der yder en kæmpe indsats for hele AGF og Gymnastikafdelingen i særdeleshed.

Hun trådte til som kasserer, da der manglede en; ”Det må jeg kunne finde ud af ”   

Desuden har hun i flere år været instruktør på forældre / barn holdet, et hold der har øget tilslutning.

Da der blev brug for en afløser til Herre Motion trådte hun til, det har så resulteret i at hun ”deler” holdet med en anden instruktør.

Så selv når hun har ”snerydnings-vagten” i Fåborg kommune, svigter hun aldrig.

Vi får aldrig et:  Nej !

Vi får altid et: Ja, det må vi finde ud af !

 

 

Læs hele nyheden...

 
 

skrevet d. 17-02-2014

 

ALLESØ. Hver mandag kl. 18 i vintersæsonen samles vi, en flok modne mænd, til gymnastik i Allesø Hallen, hvor man på en måde kan sige, at vores 90-årige Allesø Gymnastik Forening lever op til sit navn.

Tekst og foto af Arne Andersen

se her

 

 

Læs hele nyheden...

 
 

Generalforsamling

skrevet d. 16-02-2013

Gymnastikafdelingen fik klaret generalforsamlingen

Læs hele nyheden...

 
 

Online tilmelding og betaling

skrevet d. 21-08-2012

Så er vi klar til online tilmelding og betaling af kontingent, til den kommende sæson 2012/13, med start september  2012

Læs hele nyheden...

 
 

Familiegymnastik i Allesøhallen

skrevet d. 20-08-2012

Familiegymnastik er desvære aflyst :-(

Læs hele nyheden...

 
 

Medlemsrabat i Intersport

skrevet d. 05-03-2011

Intersport tilbyder medlemsrabat i Uge 10

Læs hele nyheden...

 
 
 

Ny bestyrelse

skrevet d. 17-03-2010

Ved den ekstraordinære generalforsamling d. 15 marts lykkes det til dels at få valgt en bestyrelse.

Læs hele nyheden...