Generalforsamling

skrevet d. 19-01-2019

Gymnastikafdelingen afholder 

Generalforsamling

 

 

torsdag d. 21. februar 2019, kl. 19.30 i Allesøhallen

 

Dagsorden :               

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse, samt næste års budget.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af formand (Ole Halkjær) 

6. Valg af bestyrelsesmedlem  (Bent Lambertsen)

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af 10 repræsentanter til Hovedforeningens   

    Generalforsamling d. 9. april 2019 kl. 19.30 i Allesøhallen.

9. Valg af 2 revisorer. 

10. Valg af 1 revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

 

 

MØD OP OG STØT DIN AFDELING !