Generalforsamling

skrevet d. 02-01-2018

Gymnastikafdelingen afholder 

Generalforsamling

 

mandag d. 20. februar 2018, kl. 19.30 i Allesøhallen

 

Dagsorden :               

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse, samt næste års budget.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af kasserer (Charlotte Madsen) 

6. Valg af bestyrelsesmedlem  (Jens Peter Christiansen, Elle Andersen)

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af 10 repræsentanter til Hovedforeningens   

    Generalforsamling d. 10. april 2018 kl. 19.30 i Allesøhallen.

9. Valg af 2 revisorer. 

10. Valg af 1 revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

 

 

MØD OP OG STØT DIN AFDELING !