Generalforsamling mandag d. 21. juni 2021 kl. 19.00

skrevet d. 21-05-2021

Gymnastikafdelingen afholder 

Generalforsamling

21 . juni  2021, kl. 19.00 i Allesø Hallen

 

 

Dagsorden :               

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse, samt næste års budget.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af formand 

6. Valg af bestyrelsesmedlemer 

7. Valg af suppleanter 

8. Valg af 10 repræsentanter til Hovedforeningens Generalforsamling

9. Valg af 2 revisorer. (Jørgen Madsen, Søhusvej, og Lars Jacobsen)

10. Valg af 1 revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

 

 

 

 

Formand Ole Halkjær tlf. 65978606.

Kasserer Charlotte Madsen tlf. 30240867

Jens Peter Christiansen tlf. 27267243

Bent Lambertsen tlf. 20467112

Ellen Andersen tlf. 20895260

 

 

 

 

MØD OP OG STØT DIN AFDELING !