Generalforsamling mandag d. 27. februar 2023 kl. 19.30

skrevet d. 19-01-2023

 

Allesø GF. Gymnastikafdelingen afholder generalforsamling

27.02 2023 kl. 19.30 i Allesø Hallen

 

 

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og stemmetællere

2) Bestyrelsens / formandens beretning

3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år.

 4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år

 5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg til afdelingens bestyrelse

a) Valg af formand (Ole Halkjær)

 b) Valg af bestyrelsesmedlem (Bent Lambertsen)

c) Valg af en suppleant

7) Valg af to revisorer (Lars Jacobsen, Jørgen Madsen)

8) Valg af revisorsuppleant (Gert Hansen)

9) Valg af 5 repræsentanter til hovedforeningens generalforsamling + evt. 1 repræsentant for hver 50 medlemmer.

10) Eventuelt.

 

Formand Ole Halkjær tlf. 23837555

Kasserer Charlotte Madsen tlf. 30240867

Jens Peter Christiansen tlf. 27267243

Bent Lambertsen tlf. 20467112

Ellen Andersen tlf. 20895260