Generalforsamling mandag d. 19. februar 2024 kl. 19.30

skrevet d. 19-01-2024

 

Allesø GF. Gymnastikafdelingen afholder generalforsamling

19.02 2024 kl. 19.30 i Allesøhallen

 

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og stemmetællere

2) Bestyrelsens / formandens beretning

3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år.

 4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år

 5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg til afdelingens bestyrelse

a) Valg af kasserer (Charlotte Madsen)

 b) Valg af bestyrelsesmedlemmer, (Ellen Andersen), og sekretær; (Jens Peter Christiansen, ønsker ikke genvalg)

c) Valg af en suppleant (Laila Frank)

7) Valg af to revisorer (Lars Jacobsen, Jørgen Madsen)

8) Valg af revisorsuppleant (Claus Gommesen)

9) Valg af 5 repræsentanter til hovedforeningens generalforsamling + evt. 1 repræsentant for hver 50 medlemmer.

10) Eventuelt.

 

 

 

Formand Ole Halkjær tlf. 23837555

Kasserer Charlotte Madsen tlf. 30240867

Jens Peter Christiansen tlf. 27267243

Ellen Andersen tlf. 20895260

Dorthe Christensen tlf. 24801216