Gymnastik

 

 

Ekstraordinær generalforsamling mandag d. 30. august kl. 19.30

skrevet d. 15-08-2021

Ved vores generalforsamling d. 21. juni, var der ikke mødt nok medlemmmer op, så vi kunne få vedtaget nye vedtægter.

 

Ekstraordinær generalforsamling

 mandag d. 30. august 2021 kl. 19.30 i Allesøhallen

 

Dagsorden : 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

                  2. Nye vedtægter.

 

 

Ved en ekstraordinær kan vedtægtsændringer vedtages med simpelt flertal.

De nye vedtægter er lavet så de er tilpasset Allesø GF. s hovedafdeling.

 

Læs hele nyheden...

Sæsonstart

skrevet d. 20-07-2021

Velkommen til gymnastik i Allesø GF

 

 

Læs hele nyheden...

 

Generalforsamling mandag d. 21. juni 2021 kl. 19.00

skrevet d. 21-05-2021

Gymnastikafdelingen afholder 

Generalforsamling

                            21. juni  2021, kl. 19.00 i Allesø Hallen

 

 Dagsorden :               

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse, samt næste års budget.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af formand

6. Valg af bestyrelsesmedlemer 

7. Valg af suppleanter

8. Valg af 10 repræsentanter til Hovedforeningens   

9. Valg af 2 revisorer. (Jørgen Madsen, Søhusvej, og Lars Jacobsen)

10. Valg af 1 revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

 

MØD OP OG STØT DIN AFDELING !

Læs hele nyheden...

Vi lukker ned igen......

skrevet d. 13-01-2021

Vi følger retningslinierne og aflyser alt gymnastik, dans og yoga.

Vi håber at vi kan komme igang igen.

Der vil blive sendt nærmere ud.

 

Læs hele nyheden...

 

Covid-19 information til den kommende sæson start 31. august 2020

skrevet d. 16-08-2020

Vi starter sæsonen 31. august 2020 efter følgende retningslinier:

 

Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning/aktiviteten mv. 

Hvis I selv har en måtte  - tag den med.

Hvis ikke - SKAL der lægges eget håndklæde på foreningens måtte.

 

Pas ekstra godt på dig selv og dine medlemmer, og hjælp med at undgå smitte

Vi oplever en stigning af smittetrykket i Danmark. Dette dokumenterer, at COVID-19 ikke er overstået og at det derfor er utroligt vigtigt at vi fortsat følger retningslinjerne for at undgå smittespredning

Du undgår blandt andet smittespredning ved at følge de generelle retningslinjer for god hygiejne:

• vi begrænser fysisk kontakt

• vi begrænser al unødvendig fysisk kontakt til medlemmer

• vi holder 1- 2 meters afstand til andre

• vi er opmærksomme i større forsamlinger

• vi passer særligt godt på alle i risikogruppen

• vi vasker ofte hænder eller bruger håndsprit

• vi rengør jævnligt foreningens/klubbens materielle udstyr og faciliteter

• vi er ekstra opmærksomme på god hygiejne i alle lokaler

• vi bliver hjemme hvis vi har symptomer på sygdom

 

Læs hele nyheden...

Hovedgeneralforsamling i AGF d. 18.08.2020

skrevet d. 27-06-2020

Til medlemmerne i Allesø Gymnastik Forening Der indkaldes til generalforsamling i AGF hovedforeningen tirsdag den 18.8. 2020 kl. 19 i Allesøhallen.

Der indkaldes desuden til stiftende generalforsamling for ”Den Selvejende Institution Allesøhallen” tirsdag den 18. 8. 2020 umiddelbart efter generalforsamling i Allesø Gymnastik Forening.

På generalforsamlingen i hovedforeningen skal vil behandle – og om muligt vedtage – nye vedtægter for hallen og hovedforeningen. Det væsentligt nye er, at hallen bliver skilt ud fra foreningen som selvejende institution med egen bestyrelse og egne vedtægter. Grunden er dels, at kommunen ønsker en sådan adskillelse som forudsætning for tilskud, dels at det er en betingelse for, at vi har mulighed for at optage lån, som kan finansiere vores nye gulv i hallen og som kan give os mulighed for at foretage andre ønskelige / nødvendige forbedringer.

Den 18.8. 2020 afholder vi derfor både generalforsamling i hovedforeningen med bl.a. vedtægtsændringer på dagsorden, og efter det en stiftende generalforsamling for ”Den Selvejende Institution Allesø Hallen”.

Dagsorden for generalforsamlingen bliver lidt anderledes, idet vi under ”indkomne forslag” skal drøfte og forhåbentlig vedtage vedtægtsændringerne, som de er præsenteret i vedlagte forslag. Hvis ændringerne vedtages, foregår valg efter de nye vedtægter – altså uden valg til hal- og klubhusudvalg.

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i AGF den 18.8. 2020:

1) Valg af dirigent og to stemmetællere

2) Formandens beretning

3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4) Haludvalgets beretning

5) Forelæggelse af hallens regnskab til godkendelse

6) Klubhusudvalgets beretning

7) Forelæggelse af klubhusudvalgets regnskab til godkendelse

8) Indkomne forslag:

a. Ændring af foreningens vedtægter – som indebærer en adskillelse af foreningen og hallen i to selvstændige enheder (se bilag)

9) Valg (efter de nye vedtægter, hvis de bliver vedtaget) til forretningsudvalget

a) Valg af formand og sekretær (i ulige år)

b) Valg af kasserer og et medlem af forretningsudvalget (lige år)

c) Valg af en suppleant til forretningsudvalget

10) Valg af to revisorer

11) Valg af en revisorsuppleant

12) Eventuelt

Dagsorden for den stiftende generalforsamling i Den Selvejende Institution Allesø Hallen:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Drøftelse af vedtægter og afstemning

3. Valg af forretningsudvalg og 2 suppleanter.

a. Valg af formand og sekretær for to år (lige år)

b. Valg af kasserer og et medlem for et år (vælges normalt for to år i ulige år)

4. Valg af registreret / statsautoriseret revisor, evt. bemyndigelse til at bestyrelsen udpeger registreret / statsautoriseret revisor.

5. Valg af kritisk revisor og suppleant

6. Eventuelt.

Hvis de nye vedtægter for AGF ikke kan vedtages, foretages valg efter de hidtidige vedtægter og den stiftende generalforsamling bortfalder.

Bestyrelsen Poul Erik Asmussen, Allan Nissen, Jens Peter Christiansen

Læs hele nyheden...