Gymnastik

 

 

Sjov Idræt om Dagen

skrevet d. 05-09-2023

Sjov Idræt om Dagen

 

Fredag kl. 10.00 - 12.00 i Allesøhallen

 

et tilbud til alle voksne, som har tid i dagtimerne.

  - Et fællesskab med andre

  - Mulighed for at spille bla. Bowls, Krolf og Curling

  - God motion, hvor ALLE kan være med

  - Mulighed for hygge og socialt samvær efter træningen

 

Vi mødes første gang fredag d. 6. oktober kl. 10-12, 

 - Husk skiftesko!

Kom og prøv et par gange inden du tilmelder dig!

Holdet kører fra 6. oktober og frem til 15.december.

Det koster kun kr. 100 

Læs hele nyheden...

Sæsonstart

skrevet d. 25-07-2023

Velkommen til gymnastik i Allesø GF

 

 

Læs hele nyheden...

 

Generalforsamling mandag d. 27. februar 2023 kl. 19.30

skrevet d. 19-01-2023

 

 

Allesø GF. Gymnastikafdelingen afholder generalforsamling

27.02 2023 kl. 19.30 i Allesø Hallen

 

Forslag der ønskes behandlet skal indsendes senest 2 uger før.

 

 

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og stemmetællere

2) Bestyrelsens / formandens beretning

3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år.

 4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år

 5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg til afdelingens bestyrelse

a) Valg af formand (Ole Halkjær)

 b) Valg af bestyrelsesmedlem (Bent Lambertsen, ønsker ikke genvalg)

c) Valg af en suppleant

7) Valg af to revisorer (Lars Jacobsen, Jørgen Madsen)

8) Valg af revisorsuppleant (Gert Hansen)

9) Valg af 5 repræsentanter til hovedforeningens generalforsamling + evt. 1 repræsentant for hver 50 medlemmer.

10) Eventuelt.

 

           

 

MØD OP OG STØT DIN AFDELING !

Læs hele nyheden...

Yoga holdet mangler en instruktør

skrevet d. 27-06-2022

Yoga holdet mangler en instruktør til sæson 2022 / 23

Læs hele nyheden...

 

Ekstraordinær generalforsamling mandag d. 30. august kl. 19.30

skrevet d. 15-08-2021

Ved vores generalforsamling d. 21. juni, var der ikke mødt nok medlemmmer op, så vi kunne få vedtaget nye vedtægter.

 

Ekstraordinær generalforsamling

 mandag d. 30. august 2021 kl. 19.30 i Allesøhallen

 

Dagsorden : 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

                  2. Nye vedtægter.

 

 

Ved en ekstraordinær kan vedtægtsændringer vedtages med simpelt flertal.

De nye vedtægter er lavet så de er tilpasset Allesø GF. s hovedafdeling.

 

Læs hele nyheden...

Vi lukker ned igen......

skrevet d. 13-01-2021

Vi følger retningslinierne og aflyser alt gymnastik, dans og yoga.

Vi håber at vi kan komme igang igen.

Der vil blive sendt nærmere ud.

 

Læs hele nyheden...