Gymnastik

 

 

Generalforsamling mandag d. 27. februar 2023 kl. 19.30

skrevet d. 19-01-2023

 

 

Allesø GF. Gymnastikafdelingen afholder generalforsamling

27.02 2023 kl. 19.30 i Allesø Hallen

 

Forslag der ønskes behandlet skal indsendes senest 2 uger før.

 

 

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og stemmetællere

2) Bestyrelsens / formandens beretning

3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år.

 4) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år

 5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg til afdelingens bestyrelse

a) Valg af formand (Ole Halkjær)

 b) Valg af bestyrelsesmedlem (Bent Lambertsen, ønsker ikke genvalg)

c) Valg af en suppleant

7) Valg af to revisorer (Lars Jacobsen, Jørgen Madsen)

8) Valg af revisorsuppleant (Gert Hansen)

9) Valg af 5 repræsentanter til hovedforeningens generalforsamling + evt. 1 repræsentant for hver 50 medlemmer.

10) Eventuelt.

 

           

 

MØD OP OG STØT DIN AFDELING !

Læs hele nyheden...

Yoga holdet mangler en instruktør

skrevet d. 27-06-2022

Yoga holdet mangler en instruktør til sæson 2022 / 23

Læs hele nyheden...

 

Sæsonstart

skrevet d. 26-06-2022

Velkommen til gymnastik i Allesø GF

 

 

Læs hele nyheden...

Ekstraordinær generalforsamling mandag d. 30. august kl. 19.30

skrevet d. 15-08-2021

Ved vores generalforsamling d. 21. juni, var der ikke mødt nok medlemmmer op, så vi kunne få vedtaget nye vedtægter.

 

Ekstraordinær generalforsamling

 mandag d. 30. august 2021 kl. 19.30 i Allesøhallen

 

Dagsorden : 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

                  2. Nye vedtægter.

 

 

Ved en ekstraordinær kan vedtægtsændringer vedtages med simpelt flertal.

De nye vedtægter er lavet så de er tilpasset Allesø GF. s hovedafdeling.

 

Læs hele nyheden...

 

Vi lukker ned igen......

skrevet d. 13-01-2021

Vi følger retningslinierne og aflyser alt gymnastik, dans og yoga.

Vi håber at vi kan komme igang igen.

Der vil blive sendt nærmere ud.

 

Læs hele nyheden...

Covid-19 information til den kommende sæson start 31. august 2020

skrevet d. 16-08-2020

Vi starter sæsonen 31. august 2020 efter følgende retningslinier:

 

Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning/aktiviteten mv. 

Hvis I selv har en måtte  - tag den med.

Hvis ikke - SKAL der lægges eget håndklæde på foreningens måtte.

 

Pas ekstra godt på dig selv og dine medlemmer, og hjælp med at undgå smitte

Vi oplever en stigning af smittetrykket i Danmark. Dette dokumenterer, at COVID-19 ikke er overstået og at det derfor er utroligt vigtigt at vi fortsat følger retningslinjerne for at undgå smittespredning

Du undgår blandt andet smittespredning ved at følge de generelle retningslinjer for god hygiejne:

• vi begrænser fysisk kontakt

• vi begrænser al unødvendig fysisk kontakt til medlemmer

• vi holder 1- 2 meters afstand til andre

• vi er opmærksomme i større forsamlinger

• vi passer særligt godt på alle i risikogruppen

• vi vasker ofte hænder eller bruger håndsprit

• vi rengør jævnligt foreningens/klubbens materielle udstyr og faciliteter

• vi er ekstra opmærksomme på god hygiejne i alle lokaler

• vi bliver hjemme hvis vi har symptomer på sygdom

 

Læs hele nyheden...