Generalforsamling

skrevet d. 16-02-2013

Gymnastikafdelingen fik klaret generalforsamlingen.

Formandens beretning og afdelingens regnskab blev enstemmigt godkendt.

Der var genvalg til Ole Halkjær, Bent Lambertsen blev nyvalgt, som afløser for Bjarne Hollemann

Der blev opfordret til at komme med gode ideer til viderudvikling af afdelingen.

Formanden sluttede med at takke vores særdeles kompetente instruktører for deres indsats i sæsonen, og bestyrelsen for godt samarbejde.

Vi slutter gymnastik sæsonen i slutningen af marts, dog fortsætter Zumba indtil maj.