Covid-19 information til den kommende sæson start 31. august 2020

skrevet d. 16-08-2020

Vi starter sæsonen 31. august 2020 efter følgende retningslinier:

 

Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning/aktiviteten mv. 

Hvis I selv har en måtte  - tag den med.

Hvis ikke - SKAL der lægges eget håndklæde på foreningens måtte.

 

Pas ekstra godt på dig selv og dine medlemmer, og hjælp med at undgå smitte

Vi oplever en stigning af smittetrykket i Danmark. Dette dokumenterer, at COVID-19 ikke er overstået og at det derfor er utroligt vigtigt at vi fortsat følger retningslinjerne for at undgå smittespredning

Du undgår blandt andet smittespredning ved at følge de generelle retningslinjer for god hygiejne:

• vi begrænser fysisk kontakt

• vi begrænser al unødvendig fysisk kontakt til medlemmer

• vi holder 1- 2 meters afstand til andre

• vi er opmærksomme i større forsamlinger

• vi passer særligt godt på alle i risikogruppen

• vi vasker ofte hænder eller bruger håndsprit

• vi rengør jævnligt foreningens/klubbens materielle udstyr og faciliteter

• vi er ekstra opmærksomme på god hygiejne i alle lokaler

• vi bliver hjemme hvis vi har symptomer på sygdom

Kontakt styrelsen for patientsikkerhed og ansvarlig for hallen, hvis du konstaterer COVID-19 hos et medlem

Hvis du konstaterer COVID-19 hos et medlem, der har opholdt sig i foreningens lokaler, skal du kontakte styrelsen for patientsikkerhed og den ansvarlige for foreningen/klubben.

Symptomer på COVID-19 hos et medlem

Hvis du oplever symptomer hos et medlem eller dig selv, kan du læse mere på coronasmitte.dk, hvad du skal gøre

 

  • Respekter og efterlev de specifikke anvisninger fra din forening og instruktør
  • Ankom omklædt til træningen og forlad træningsfaciliteten straks efter træning.
  • Hold 2 meters afstand og undgå fysisk kontakt med andre deltagere.
  • Husk god hygiejne før, under og efter træning.
  • Hjælp gerne til ved rengøring og afspritning af redskaber.

Særlige retningslinjer for indendørs idrætsliv Indendørs idræt (fx badminton, håndbold, svømning, gymnastik, yoga, tankesport, dans, bowling, esport, bevægelseshold i aftenskoler)

• Aktiviteten bør have fokus på styring af deltagerantal herunder på opdeling i undergrupper, der sikrer overholdelsen af gældende restriktioner for større forsamlinger, samt i relevant omfang overvåge dette løbende.

Der bør være personale/frivillige, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.

Den pågældende idrætsforening/-facilitet kan foretage en inddeling af banearealer i felter og beslutter i den forbindelse selv, hvordan inddelingen konkret skal foretages (fx med snore, kegler, optegning mv.).

• Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning/aktiviteten mv. I det omfang der bruges fælles bolde eller andet udstyr bør de rengøres undervejs eller efter brug, ligesom brugerne bør have ekstra fokus på håndhygiejnen.

I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprittes løbende under aktiviteten bør hænder (det kropslige kontaktpunkt) afsprittes løbende.